U wilt een franchiseformule beginnen

Ondersteuning van (potentiële) franchisegevers


U wilt een franchiseformule beginnen

MOVE ondersteunt bij alle fasen van de formule ontwikkeling.

Informatievoorziening:

In eerste instantie informeert MOVE u over de voordelen, randvoorwaarden en andere belangrijke zaken van franchising. Zie franchise informatie. Mocht u na deze uitleg overtuigd zijn van uw plannen dan start het franchisetraject.

Begeleiding franchisetraject:

  1. Fase 1: Ontwikkelen van franchiseplan en financiering. Dit plan wordt samen met u opgesteld. Tevens wordt er gezocht naar een geschikte financiering. Zie franchiseplan en financiering;
  2. Fase 2: Formuleontwikkeling. Inrichten van een efficiënte organisatie en bedrijfsvoering. Zie formuleontwikkeling;
  3. Fase 3: Ontwerp Franchise handboek. Dit handboek bevat alle operationele aspecten van de formule. Zie franchisehandboek;
  4. Fase 4: Opmaak franchiseovereenkomst. Deze overeenkomst vormt de de juridische basis voor het uitoefenen van de  formule. Zie franchiseovereenkomst;
  5. Fase 5: Testen van de franchiseformule (pilot). Op basis van deze toetsing kunnen er eventuele verbeteringen worden aangebracht voordat u de formule verder uitrolt. Zie testfase;
  6. Fase 6: Uitrollen van de franchiseformule. MOVE ondersteunt bij het verder vermarkten van de formule conform de gestelde doelen. Zie uitrol formule;
  7. Fase 7: Formulemanagement. Begeleiding van de bedrijfsvoering van franchisenemers, verbetering onderlinge communicatie, uitleg handelswijze hoofdkantoor, etc. Zie formulemanagement;
  8. Winstverbetering bij uw huidige formule. Op basis van een bedrijfsanalyse worden er actiepunten ter verbetering van de formule geformuleerd. Zie winstverbetering huidige formule.

Wilt u meer uitleg over begeleiding (potentiële) franchisegevers?

Schermafbeelding 2018-01-30 om 10.34.48

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag direct een gratis oriënterend gesprek aan.

Neem vrijblijvend contact op