U wilt winstverbetering bij uw huidige franchisebedrijf

Ondersteuning huidige bedrijfsvoering


U wilt winstverbetering bij uw huidige franchisebedrijf

In overleg met de franchisegever kan MOVE op basis van een situatie analyse of business scan een plan van aanpak maken om voor u meer rendement te behalen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar:
  • verbeteren interne organisatiestructuur en werkprocessen;
  • bevorderen van onderlinge communicatie (overlegstructuren, intranet etc.);
  • verhogen klanttevredenheid;
  • inzet effectieve social media tools;
  • aanscherpen inkoopbeleid;
  • heldere positionering;
  • mogelijkheid tot herfinanciering;
  • wegsnijden onnodige kosten.

Bovenstaande punten zijn slecht een onderdeel van de analyse. Voor een compleet beeld en uitleg van de analyse informeert MOVE u graag. Om de ingezette weg te monitoren kan MOVE periodiek evaluatiegesprekken met u voeren indien gewenst.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag direct een gratis oriënterend gesprek aan.

Neem vrijblijvend contact op