Fase 1: Franchiseplan en financiering

U wilt een franchise formule lanceren?


Start van uw franchiseformule

U heeft een succesvolle onderneming en op basis van de gesprekken met MOVE blijkt dat franchise voor u de beste vorm is voor uitbreiding van uw bedrijf. Dan zorgt MOVE ervoor dat uw franchise-idee wordt ontwikkeld, getoetst en uitgerold. U wordt begeleid bij iedere fase van het franchisetraject te beginnen bij fase 1, franchiseplan en financiering.

Fase 1: Franchiseplan en financiering

Hier krijgt u ondersteuning bij de volgende onderdelen:

  1. Ontwikkeling van het franchisefundament. Uw ideeën en competenties worden in kaart gebracht. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over het traject wat nodig is voor het ontwikkelen van de formule;
  2. Haalbaarheidsanalyse. Hierbij wordt er onder andere getoetst op het formuleconcept, interne organisatie, onderlinge taakverdeling hoofdkantoor en franchisenemer, financiële en juridische zaken etc. Ook geeft MOVE uitleg over aandachtspunten bij de formule-ontwikkeling;
  3. Ontwerp en opmaak van het franchiseplan. Wanneer de haalbaarheidsanalyse een gunstig beeld laat zien kan er begonnen worden aan het franchiseplan. Dit plan is de basis voor uw verdere franchise aciviteiten. Mogelijke financieringen worden verstrekt op basis van dit plan;
  4. Advies bij financiering. MOVE werkt samen met diverse geldverstrekkers die u kunnen helpen bij het realiseren van uw plannen. Op basis van een goed onderbouwd plan kunnen zij voor u aan de slag.

Ga verder naar fase 2 : de formuleontwikkeling.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag direct een gratis oriënterend gesprek aan.

Neem vrijblijvend contact op