Wat is de franchise overeenkomst

Gepubliceerd op:


Wat is de franchise overeenkomst

  

Stel je voor dat je de keuze hebt gemaakt om in zee te gaan met een franchise organisatie, omdat de voordelen van franchising groter zijn dan die van het vrije ondernemerschap. 

Schermafbeelding 2018-02-13 om 14.48.37

Dan is het zaak om een en ander goed op papier te krijgen met de franchisegever. In principe krijg je te maken met twee belangrijke documenten die doorgenomen en ondertekend moeten worden. Namelijk het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst.

1) Het franchise handboek.

Dit is een handboek dat de franchisenemer inzicht geeft in de dagelijkse bedrijfsvoering van de formule. Met ander woorden, hierin wordt precies beschreven wat je in welk geval moet doen bij het uitoefenen van je dagelijkse werkzaamheden. Het document vormt de praktische basis van je franchiseformule. Dit franchisehandboek is onlosmakelijk verbonden met de franchiseovereenkomst.

2) De franchiseovereenkomst.

Dit is een overeenkomst waarbij de franchisegever het recht verleent aan de franchisenemer om haar franchise-formule te exploiteren tegen een geldelijke vergoeding en waarbij in wordt gegaan op de verplichtingen van beide partijen. Voor het opstellen van franchiseovereenkomsten door franchiseformules bestaan richtlijnen. Houd altijd rekening met de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Schermafbeelding 2016-10-30 om 11.51.30

Inhoud van de overeenkomst:

In principe worden alle voor de formule geldende afspraken benoemd tussen de franchisenemer en de franchisegever. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Een omschrijving van de franchiseformule: Hier wordt duidelijk gemaakt wat de formule inhoudt, welke uitstraling de formule heeft en aan welke regels beide partijen zich moeten houden voor het optimaal uitoefenen van de formule. Zorg er dus voor dat je goed op de hoogte bent van wat jij of de franchisegever wel/niet moet of mag doen voor het uitvoeren van de formule. Bespreek met elkaar of de franchisegever gedurende de franchise-periode de formule mag aanpassen en wat de consequenties daarvan voor jou zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan extra investeringen, aanpassing winkelbeeld, verplichte inkoop of aanpassing van de bedrijfsvoering.
 • Een omschrijving van de mate van zelfstandigheid: Bespreek de mate van juridische zelfstandigheid die je als franchisenemer hebt. Dus  zorg er voor dat je inzicht krijgt in jouw juridische verantwoordelijk. Denk hierbij aan de betalingen aan leveranciers, geschillen met klanten of het huren van een winkelpand.
 • Omschrijving van het franchisegebied: Iedere franchisenemer heeft een afgebakend gebied waar alleen hij de formule mag voeren. Het gebied kan qua grootte afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals groeistrategie van de franchiseorganisatie, bevolkingsdichtheid of aanwezigheid van andere franchisenemers. Zorg ervoor dat in onderling overleg dit gebied in beeld wordt gebracht (bijvoorbeeld op basis van postcodegebieden) en dat je afspreekt dat er geen overlap mag plaatsvinden met gebieden van andere franchisenemers van de formule tenzij beide partijen dit anders overeenkomen.
 • Duur van de overeenkomst: Iedere overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur. Meestal is dat 5 jaar. Bespreek duidelijk met elkaar wanneer de overeenkomst wordt verlengd en wanneer niet. Zet ook op papier wat er gebeurt wanneer een van de partijen het contract tussentijds wil verbreken. Kan dit en onder welke omstandigheden en wat zijn dan de consequenties?
 • Franchisenemerbegeleiding: Bespreek met elkaar in hoeverre de franchisegever je begeleidt met de bedrijfsvoering. Word je periodiek bezocht door de formulemanager? Bij wie liggen welke verantwoordelijkheden met betrekking tot de bedrijfsvoering. Op welke manier en met welke vragen kun je bij de franchiseorganisatie terecht? De mate van begeleiding en de vorm daarvan is ook afhankelijk van de vorm van franchise. Is er sprake van “full franchise” of “soft franchise”?
 • Opleiding: Wat doet de franchisenemer op het gebied van training en coaching. Is er sprake van een product,-en verkooptraining. Wordt er gewerkt met mysterie shoppers. Krijgt een aspirant franchisenemer een stage traject bij een bestaande franchisenemer aangeboden. 
 • Sales promotion en reclame: Wat krijg je aan reclame materiaal. Denk bijvoorbeeld aan folders, advertenties, promotiemateriaal voor de winkel en loyaliteitsprogramma’s. En wat zijn de kosten die hieraan zijn verbonden. Op welke wijze worden hierover in de overeenkomst afspraken over gemaakt. Is er sprake van een website van de formule. Kun je je eigen site blijven gebruiken? Heeft de formule een eigen webshop?
 • Financiën: Denk hierbij aan zaken als: totale investering in de formule? Hoeveel eigen vermogen heb ik nodig? Wat is de entree fee? Wat zijn de eenmalige en periodieke financiële afdrachten aan de organisatie? Wat is de exploitatiebegroting met ander woorden wat is de verwachte omzet? En wat is het uiteindelijke rendement gedurende de 5 jaarlijkse periode?
 • Betalingen: Is er sprake van centrale betalingen voor de goederen/diensten aan de franchiseorganisatie of gaan de betalingen rechtstreeks naar de leverancier? Wat zijn de betalingscondities?
 • Medezeggenschap: Is er een vorm van medezeggenschap over de samenstelling en de omloopsnelheid van het product/dienstenaanbod? Dit kan bijvoorbeeld door afgevaardigden van de franchisenemers zitting te laten nemen in zogenaamde product adviesgroepen. Is er sprake van medezeggenschap op het vlak van strategische beslissingen? Dit kan door afgevaardigden van de franchisenemers zitting te laten nemen in de zogenaamde franchiseraad.
 • Intellectueel eigendom: Hier wordt aangegeven dat de franchise formule als zodanig eigendom is van de organisatie.

Conclusie:

Bij het exploiteren van een franchiseformule komt heel veel kijken. Door alle afspraken bij de start van de franchiseformule helder op papier te hebben wordt je in staat gesteld om je te focussen op jouw kwaliteit zoals de verkoop van je producten en het richten op de klant. Hiermee voorkom je onduidelijkheid tussen beide partijen.

MOVE maakt franchise-overeenkomsten en geeft zowel franchisenemers als franchisegevers uitleg over de inhoud rekening houdend met de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied.

 

Veel succes.

foto-nico-van-loo-move-retail-solutions-kopie

Nico van Loo  van MOVE retail solutions

MOVE ondersteunt franchiseformules met opstart, verbetering en franchisenemerbegeleiding                                         en retailorganisaties met categorymanagement, inkoop en rendementverbetering.

Voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek bel 06-33763360 of mail naar info@moveretailsolutions.nl

Schermafbeelding 2018-03-15 om 14.15.08

Mocht je deze informatie interessant vinden dan hoop ik dat je deze deelt. Alvast bedankt.

Terug naar blogoverzicht

Deel dit artikel

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven?

Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig het laatste nieuws in uw mailbox.

Move retail solutions

 

“WILT U UW COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN SNEL BEREIKEN DAN STAAT MOVE GRAAG VOOR U KLAAR.”

VOOR MEER INFORMATIE BEL 06-33763360

 

 

Onderstaande Franchiseformules zijn op zoek naar franchisenemers

 

Domica Nederland
ABACUS bijlesinstituut
Spar
Fit20
Zavor
Eco-Mist Biotechnics
Carrefour
Thexton Armstrong
Liquid Smoker
Mango Tree
Crestcom Leadership & Sales Academy
Fieldbox
Cosmo Hairstyling
ADMC
Knutselkookclub
Enie.nl
Bilingual Kids
Ibis
Tcollege
MarktplaatsHelper
Speed Queen Concept Stores
TAB Boards International TAB Boards International Inc.
The Interface Financial Group
Bruna
Bagels & Beans
Masters of Sales Europe
Mercure
Koopplein.nl
Bailine