Franchise informatie

Waarom een formule starten?


Franchise informatie

Om groei van uw organisatie te realiseren kunt u een vorm van samenwerking aangaan met andere zelfstandig ondernemers. MOVE adviseert u welke manieren van samenwerken er zijn en wat de voor -en nadelen daarvan zijn. In het geval van franchise ziet u hieronder enige voordelen van franchise en de randvoorwaarden.

Wat houdt franchise in?

Franchise is een vorm van commerciële samenwerking tussen juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, waarbij de ene onderneming (die van de franchisegever c.q. eigenaar van de formule) aan de andere onderneming (die van de franchisenemer) het recht verleent om zijn merk, concept, knowhow, ondersteuning, verkoopmethodieken en middelen te gebruiken voor  de afzet van goederen en/of diensten.

De belangrijkste voordelen van het voeren van een franchise formule:

 1. een nieuwe formule ontwikkelen gaat relatief snel;
 2. de ontwikkelingskosten kunnen worden uitgesmeerd over de leden;
 3. relatief snelle formulegroei door inzet van franchisenemers;
 4. de kans van slagen voor de franchisenemer is groter dan bij zelfstandig ondernemerschap;
 5. als formule krijgt iedereen betere leverancierscondities;
 6. er is een beperkte bezetting hoofdkantoor mogelijk, omdat veel door de franchisenemer wordt gedaan;
 7. uw franchisenemers zijn zelfstandig ondernemers en dus zeer gemotiveerd;
 8. door gezamenlijke inzet van u en de franchisenemer wordt de formule sterker.

Randvoorwaarden voor het voeren van een franchise formule:

 1. de voorbereiding voor het opzetten van een formule kost tijd en inspanning;
 2. het werven van goede franchisenemers vergt een grote inspanning en nauwkeurigheid;
 3. de franchisecontracten dienen duidelijk te zijn, zodat er later geen sprake is van onduidelijkheden;
 4. u dient franchisenemers goed te begeleiden op basis van enerzijds de uitgangspunten van de formule en anderzijds de ruimte voor ondernemerschap;
 5. u dient voortdurend bezig te zijn met de marketing mix als onderdeel van uw takenpakket;
 6. u dient voortdurend uw eigen organisatie en die van de franchisenemers te monitoren en bij te sturen.

Mocht u op basis van de informatie van MOVE ervoor kiezen om te franchisen dan kan er begonnen worden met de planning en uitvoering  van het franchisetraject.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag direct een gratis oriënterend gesprek aan.

Neem vrijblijvend contact op