Optimalisatie van uw huidige formule

Ondersteuning huidige bedrijfsvoering


Optimalisatie van uw huidige formule

Uw formule dient constant in ontwikkeling te zijn. De markt verandert namelijk constant en als franchisegever heeft u zich gecommitteerd aan het blijven doorontwikkelen van uw franchiseformule.

Zaken waar u rekening mee moet houden zijn:

 1. Bespreek de ontwikkeling van uw formule met de franchisenemers en zorg dat de ontwikkelingen gedragen worden;
 2. Laat de franchisenemers meedenken over mogelijke veranderingen. Bespreek dingen op individueel niveau, in de franchiseraad, bij de product adviesgroep of tijdens ledenvergaderingen;
 3. Zorg voor een duidelijke financiële en juridische onderbouwing;
 4. Zorg dat iedereen goed op de hoogte wordt gebracht van de veranderingen en wat de bijbehorende consequenties zijn.

MOVE ondersteunt door op basis van een formule-analyse een plan van aanpak te maken om zo de formule te verbeteren. Aan de orde komen onder andere:

 1. verbeteren interne organisatiestructuur;
 2. bevorderen van onderlinge communicatie (overlegstructuren, intranet, handboeken etc.);
 3. verbeteren interne processen;
 4. inzet effectieve social media tools;
 5. aanscherpen inkoopbeleid;
 6. heldere positionering;
 7. mogelijkheid tot herfinanciering;
 8. etc.

Bovenstaande punten zijn slecht een onderdeel van de franchise-analyse. Voor een compleet beeld en uitleg van de analyse informeert MOVE u graag.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag direct een gratis oriënterend gesprek aan.

Neem vrijblijvend contact op